Problemy z wodą z własnego ujęcia

W wodzie wykryto E.coli

Escherichia coli to pałeczki okrężnicy, bakterie występujące stale w jelicie grubym człowieka, ptaków i zwierząt domowych oraz wielu dzikich zwierząt. Należą do bakterii kałowych ponieważ znajdują się w dużych ilościach w odchodach ludzkich i zwierzęcych. Nie są uważane za typowo chorobotwórcze, chociaż wiele szczepów wywołuje choroby po przedostaniu się do układu pokarmowego człowieka. Generalnie są […]

Zbyt dużo żelaza lub manganu w wodzie

Zarówno żelazo jak i mangan są niepożądane w wodzie do picia i w tej wykorzystywanej na potrzeby gospodarcze, gdyż wywołują zarastanie sieci wodociągowych, instalacji domowych oraz armatury, a także mogą być przyczyną powstawania barwnych plam na urządzeniach sanitarnych i praniu. Pogarszają właściwości organoleptyczne wody, powodują barwę i podwyższają mętność, a przy wyższych stężeniach zmieniają również […]

Woda zawiera nietypowe składniki

Woda zawiera przekroczoną zawartość niektórych składników lub nieodpowiednie wartości wskaźników jakościowych, np.: – woda zawiera ponadnormatywną ilość azotanów lub azotynów – woda zawiera glin, siarczany Rozwiązanie problemu W takich przypadkach warto stosować kuchenne systemy przygotowania wody do picia. Wówczas pod zlewozmywakiem, z osobną wylewką, montuje się odpowiednie urządzenie, najlepiej z odpowiednio dopasowanymi wkładami filtracyjnymi, ale […]

Woda ma zbyt wysoką zawartość jonu amonowego

Obecność azotu amonowego (jonu amonowego) może być wynikiem naturalnych procesów rozkładu materii roślinnej lub może świadczyć o zanieczyszczeniu ściekami. Tylko ten drugi rodzaj może budzić znaczne zastrzeżenia. O tym, że woda mogła zostać zanieczyszczona ściekami będzie świadczyła jednocześnie wysoka utlenialność, podniesione stężenie innych form azotu, opalescencja wody, wzrost liczby bakterii. Azot amonowy, mimo, że kojarzony […]

Woda jest przyczyną zabarwionych osadów

Woda powoduje powstawanie osadów na armaturze kuchennej i łazienkowej, ciemnych plam na wypranych rzeczach, a urządzenia AGD pokrywają się kamieniem, co zwiększa ich awaryjność. Najczęściej występujące domieszki będące zanieczyszczeniami wód podziemnych pochodzenia naturalnego to związki żelaza i manganu. Oba te czynniki powodują zarastanie instalacji domowych oraz armatury, mogą być również przyczyną powstawania barwnych plam na […]

Woda powoduje wysokie zużycie detergentów i środków myjących

Twardość wody można zdefiniować jako zdolność polegającą na zużywaniu pewnych ilości mydła bez wytworzenia piany podczas wytrząsania próby wody. Właściwość tę nadają naturalnej wodzie głównie obecne w niej jony wapnia i magnezu, które tworzą z mydłem dodawanym do wody nierozpuszczalne mydła wapniowe i magnezowe, które nie tworzą piany podczas wytrącania. Zatem w przypadku wysokiej twardości […]

Woda powoduje dolegliwości gastryczne

Dolegliwości gastryczne wskazują na skażenie mikrobiologiczne wody. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem dotyczącym jakości wody do picia sprawdza się obecność bakterii Escherichia coli oraz Enterokoków. E. coli to pałeczki okrężnicy, bakterie występujące stale w jelicie grubym człowieka, ptaków i zwierząt domowych oraz wielu dzikich zwierząt. Należą do bakterii kałowych ponieważ znajdują się w dużych ilościach w […]

Woda jest zabarwiona i mętna

Woda wodociągowa wskutek wtórnego zanieczyszczenia lub awarii wodociągowej może dopływać do odbiorców zabarwiona, z cząstkami zanieczyszczeń, piaskiem. Może to być problem stały lub pojawiający się okresowo. W przypadku wody z własnego ujęcia, tylko badania jakości wody pozwolą na ocenę źródła barwy i braku przezroczystości. Jeśli woda na początku klarowna, po kontakcie z powietrzem żółknie i […]

Woda ciepła śmierdzi, zimna nie ma zapachu

Woda ciepła śmierdzi siarkowodorem (zgniłymi jajami), ale zimna nie ma zapachu. To problem, który może spotkać zarówno użytkowników wody wodociągowej, jak i z własnego ujęcia. Ten zapach powstaje bowiem w instalacji podgrzewania wody. Związany jest z warunkami beztlenowymi lub z małą zawartością tlenu w podgrzewaczu, w którym zamontowano anodę magnezową. Proces rozpuszczania się anody, w […]

Woda zimna ze studni śmierdzi

Zgodnie z normą i z oczekiwaniami, wymaga się, żeby zapach wody był akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zatem oczekuje się, żeby woda była bezwonna. Przyczyną zapachu wody mogą być naturalnie rozpuszczone substancje. Może to być niejednokrotnie trudna do identyfikacji mieszanka zapachów. Wody podziemne zasilające studnie często charakteryzują się podwyższoną zawartością żelaza i manganu. […]