Problemy z wodą

Woda powoduje wysokie zużycie detergentów i środków myjących

Twardość wody można zdefiniować jako zdolność polegającą na zużywaniu pewnych ilości mydła bez wytworzenia piany podczas wytrząsania próby wody. Właściwość tę nadają naturalnej wodzie głównie obecne w niej jony wapnia i magnezu, które tworzą z mydłem dodawanym do wody nierozpuszczalne mydła wapniowe i magnezowe, które nie tworzą piany podczas wytrącania. Zatem w przypadku wysokiej twardości trzeba zużywać duże ilości detergentów i środków myjących.
Wysoką twardością może charakteryzować się zarówno woda wodociągowa, jak i z własnego ujęcia. Rozporządzenie Ministra Zdrowia podaje zalecaną wartość twardości ogólnej w bardzo szerokich granicach, od 60 do 500 mgCaCO3/dm3 (w przeliczeniu na stopnie niemieckie to ok. 3 do 28 dH). Twardość wody ze studni na terenach, gdzie przeważają skały wapienne może wynosić nawet ok. 1000 mgCaCO3/dm3.
To, jaki poziom twardości odpowiada korzystającym z wody, zależy od ich indywidualnych preferencji, natomiast najmniej niszcząco na instalacje oddziałuje woda o twardości od około 40 do 80 mgCaCO3/dm3.

Rozwiązanie problemu

Zmiękczanie wody przeprowadza się za pomocą filtrów (zmiękczaczy), w których materiałem filtracyjnym jest żywica zmiękczająca, regenerowana solanką. Zmiękczacz musi posiadać możliwość regulacji twardości wody. Regulacja ta polega na proporcjonalnym mieszaniu wody twardej i zmiękczonej.  Odpowiedzialny jest za to dedykowany element głowicy sterującej filtra lub odpowiedni układ zaworów.