Problemy z wodą

Woda ma zbyt dużo manganu i niskie pH

Wiadomo, że woda naturalna to nie tylko H2O, ale roztwór zawierający wiele składników. Wskutek różnych procesów odczyn pH wody się zmienia. Zgodnie z rozporządzeniem pH wody do picia może zawierać się w przedziale od 6,5 do 9,5.

Co może wpływać na to, że pH ma taką a nie inną wartość? Ważny jest skład wody, co wiąże się z kolei z procesami, którym podlega – przepływa przez skały, które rozpuszcza, przez grunt, z którego wypłukuje różne składniki, jest miejscem życia różnych organizmów, wprowadza się do niej ścieki, czasem wcale lub źle oczyszczone, dostają się do niej spływy z pól, ulicy i wiele, wiele innych. Przykładowo na wartość pH wpływa zawartość dwutlenku węgla – im go więcej tym pH niższe.

Czasem w takiej wodzie przekroczone jest stężenie manganu.

Rozwiązanie problemu

W podanym przypadku zaleca się zastosowanie filtra z tzw. złożem neutralizującym, który poradzi sobie  z manganem i niewielkimi stężeniami żelaza. Takiego filtra nie należy stosować jeśli woda jest bardzo twarda, gdyż podczas filtracji  twardość  wzrasta,  złoże może zbić się w trudne do rozbicia grudy. W takim przypadku filtr  może przestać działać, filtracja będzie minimalna, zanieczyszczenia nie będą usuwane.