Jakość wody w domu

Woda, która dociera do domu może pochodzić z wodociągu zbiorczego lub z własnego ujęcia (studni). Oba te rozwiązania mają swoje wady i zalety. Problemy z wodą mogą dotknąć zarówno użytkowników wody wodociągowej, jak i studziennej.

Woda występująca w warunkach naturalnych to mieszanina wieloskładnikowa i wielofazowa, co sprawia, że niemożliwe jest jednoznaczne określenie jej składu i parametrów. Jednakże da się minimalizować niekorzystne właściwości, poprzez znajomość podstaw teoretycznych i doświadczenie w zastosowaniu konkretnych urządzeń – głównie odpowiednich złóż filtracyjnych, sposobu ich wykorzystania i eksploatacji.

Uzdatnianie wody (w przypadku wody wodociągowej jest to raczej doczyszczanie) polega na dostosowaniu właściwości fizykochemicznych wody do wymagań wynikających z jej przeznaczenia, np. na potrzeby domowe. Oczywiście woda musi być również bezpieczna pod kątem mikrobiologicznym.

Problemy z wodą można podzielić na takie, które da się wskazać organoleptycznie, np. nieprzyjemny zapach lub zabarwienie wody, osady pokrywające sanitariaty, czy też powodujące trwałe zabarwienia pranych ubrań. Poważniejsze problemy z wodą to te, które przyczyniają się do pogorszenia zdrowia, a nie da się ich rozpoznać na pierwszy rzut oka np. kiedy woda źle oddziałuje na skórę, czy też powoduje dolegliwości gastryczne.

Można też spotkać się z problemami, których nie odbiera się organoleptycznie, ale  po zbadaniu próbki wody okazuje się, że przekroczone są wskaźniki, które niejako dyskwalifikują wodę jako zdatną do spożycia.