Problemy z wodą

Woda ma wysoką utlenialność i barwę

Żelazo i mangan wpływają na barwę wody, ponieważ podczas ich utleniania powstają ciemno zabarwione osady. Jednak zwykle proces utleniania przebiega po kontakcie z powietrzem. Jeśli woda ma ciemny kolor od samego początku może to oznaczać, że zawiera substancje humusowe – naturalne związki organiczne.

Utlenialność (inaczej zwana indeksem nadmanganianowym) to wskaźnik opisujący w sposób umowny zawartość związków organicznych w wodzie (dodatkowo również związków, które się łatwo utleniają).

Utlenialność wyraża się w jednostkach mgO2/l, z tego względu, iż podczas badania określa się ile tlenu pobrały z nadmanganianu potasu (który został użyty do oznaczenia) do swojego utlenienia zanieczyszczenia występujące w wodzie. Im wyższa utlenialność tym więcej tych substancji znajduje się w wodzie. Często przy barwnych wodach utlenialność jest wysoka, a to świadczy o obecności niegroźnych, ale przeszkadzających substancji humusowych. W takim przypadku po odżelazieniu woda nadal nie będzie bezbarwna.

Rozwiązanie problemu

Jeśli woda jest jednocześnie zażelaziona poleca się układ dwóch filtrów odżelaziacza ze złożem Greensand Plus oraz filtra węglowego.

Jednakże podstawowy w tym wypadku to filtr z węglem aktywnym, który poprawia właściwości organoleptyczne wody, czyli smak, zapach, barwę, przezroczystość, usuwa substancje organiczne. Filtracja węglowa stabilizuje jakość wody – pozwala na utrzymanie wymaganych parametrów również w przypadku wystąpienia nagłego, znaczącego pogorszenia się jakości wody surowej.

W konkretnych przypadkach można zastosować filtr wielofunkcyjny np. ze złożem Ecomix.