Badania wody

Wykonujemy fizykochemiczne badanie wody. Badanie obejmujące kilka podstawowych wskaźników jakości, które pozwalają dobrać odpowiednią technologię poprawy jakości wody.

Wraz z wynikami badania wody otrzymasz  porównanie z obowiązującymi normami, zalecenia dotyczące sposobu poprawy jakości i konkretną ofertę, ze szczegółowym opisem sposobu uzdatniania (doczyszczania) wody i propozycją montażu wybranych filtrów.

Cena badania – 120,00 zł.

Jak dostarczyć próbkę wody do badania fizykochemicznego

– Woda do badania powinna być pobrana w dniu dostarczenia;
– Ilość wody do badania – ok. 1,5 litra (woda zimna);
– Sposób dostarczenia – butelka po wodzie mineralnej;
– Sposób pobrania – po spuszczeniu przez 5 minut, przepłukać butelkę badaną wodą, napełnić spokojnym strumieniem;
– Ważne, aby napełniać butelkę pod sam korek unikając pozostawiania w butelce pęcherzyków powietrza;
– Godziny dostarczania próbek: poniedziałek – piątek od 8.00 do 15.00;
– Miejsce dostarczenia wody: ul. Ciołka 8 pok. 32, Warszawa – budynek na rogu Ciołka i Batalionu Pięść, możliwość zaparkowania samochodu na podwórzu przed wejściem – wjazd przez szlaban. Drugie wejście od ulicy Ciołka, parter po prawej stronie.

Fizykochemiczne badanie wody – co badamy

lp. WSKAŹNIK BADANIE – testy, przyrządy
1. barwa organoleptyczne
2. mętność Lovibond TurbiCheck
3. zapach organoleptyczne
5. odczyn pH Voltacraft PH-100 ATC
6. mangan Merc Spectroquant 1.01739
Merc Nova 60
7. żelazo Merc Spectroquant 1.14761
Merc Nova 60
8. twardość ogólna AV202
9. azotany Merc Spectroquant 1.09713
Merc Nova 60
10. azotyny Merc Spectroquant 1.14776
Merc Nova 60
11. jon amonowy (amoniak) Merc Spectroquant 1.14752
Merc Nova 60
12. przewodność Konduktometr CC-105
13. chlorki Merc Spectroquant 1.14897
Merc Nova 60