Problemy z wodą

Woda wodociągowa śmierdzi

Zgodnie z normą i z oczekiwaniami, wymaga się, żeby zapach wody był akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zatem oczekuje się, żeby woda była bezwonna.
Użytkownicy wody wodociągowej mogą doświadczyć tego, że woda ma zapach chloru. Dzieje się tak, ponieważ jednym z najważniejszych zadań zakładów wodociągowych jest uzyskanie wody bezpiecznej pod względem bakteriologicznym i obecności pasożytów. Równie ważne jest to, aby jej skład nie sprzyjał powtórnemu ich rozwojowi. W zdecydowanej większości przypadków woda musi być poddana dezynfekcji chemicznej. Związki chloru, zarówno chlor gazowy, dwutlenek chloru, podchloryn sodu, to sposób na skuteczną dezynfekcję. Środki te mają swoje wady i zalety. Rozsądnie dozowane do chronią przed skażeniem samej wody jak i infrastruktury wodociągowej nie wpływając negatywnie na zdrowie.
Przy niewłaściwym stanie wodociągu zbiorczego użytkownicy mogą otrzymywać wodę z zapachem metalicznym. To prawdopodobnie żelazo zdeponowane w osadach w rurociągach i przechodzące do wody.

Rozwiązanie problemu

Rozwiązanie problemu zapachu wody zależy od źródła zapachu. W wodzie wodociągowej najczęściej wystarczy zastosowanie filtra węglowego, który ma właściwości absorbujące.
W celu usunięcia żelaza wtórnego z wody wodociągowej można zastosować zmiękczacz do wody (odżelazianie to wówczas dodatkowa funkcja tego urządzenia).