Problemy z wodą

Woda wydaje się być śliska

Woda wydaje się być śliska – bardzo trudno zmyć mydło. Jest to oznaka bardzo niskiej twardości wody.
Twardość wody można zdefiniować jako zdolność polegającą na zużywaniu pewnych ilości mydła bez wytworzenia piany podczas wytrząsania próby wody (potrząsania). Właściwość tę nadają naturalnej wodzie głównie obecne w niej jony wapnia i magnezu, które tworzą z mydłem dodawanym do wody nierozpuszczalne mydła wapniowe i magnezowe, które nie tworzą piany podczas wytrącania.
Wysoka miękkość nie zawsze jest wadą, niektórzy preferują wodę o takich właściwościach.

Rozwiązanie problemu

Można zastosować filtr do wzbogacania wody w wapń i magnez. Filtry takie mają wypełnienia z kruszywa rozpuszczającego się z jednoczesnym podnoszeniem odczynu pH.

Woda może być zbyt miękka jeśli zastosowano zmiękczacz z całkowitym zmiękczaniem, zatem należy wykonać regulację filtra.