Problemy z wodą

Woda ma zbyt wysoką zawartość jonu amonowego

Obecność azotu amonowego (jonu amonowego) może być wynikiem naturalnych procesów rozkładu materii roślinnej lub może świadczyć o zanieczyszczeniu ściekami. Tylko ten drugi rodzaj może budzić znaczne zastrzeżenia. O tym, że woda mogła zostać zanieczyszczona ściekami będzie świadczyła jednocześnie wysoka utlenialność, podniesione stężenie innych form azotu, opalescencja wody, wzrost liczby bakterii.
Azot amonowy, mimo, że kojarzony z charakterystycznym zapachem, nie jest wyczuwalny w wodzie naturalnej, której pH powoduje, jego rozpuszczanie (nie ma formy gazowej).

Rozwiązanie problemu

Jeśli woda jest równocześnie stosunkowo twarda można zastosować filtr wielofunkcyjny ze złożem Crystal Right 100. Przy innych problemach, takich jak obecność związków organicznych, rozważa się zastosowanie złoża Ecomix A lub C.
Jeśli zawartość jonu amonowego jest wysoka, a twardość raczej niska, należy zastosować kuchenne rozwiązanie – system odwróconej osmozy, który może zmniejszyć zawartość jonów amonowych.