Problemy z wodą wodociągowa

W wodzie wykryto E.coli

Escherichia coli to pałeczki okrężnicy, bakterie występujące stale w jelicie grubym człowieka, ptaków i zwierząt domowych oraz wielu dzikich zwierząt. Należą do bakterii kałowych ponieważ znajdują się w dużych ilościach w odchodach ludzkich i zwierzęcych. Nie są uważane za typowo chorobotwórcze, chociaż wiele szczepów wywołuje choroby po przedostaniu się do układu pokarmowego człowieka. Generalnie są […]

Woda powoduje wysokie zużycie detergentów i środków myjących

Twardość wody można zdefiniować jako zdolność polegającą na zużywaniu pewnych ilości mydła bez wytworzenia piany podczas wytrząsania próby wody. Właściwość tę nadają naturalnej wodzie głównie obecne w niej jony wapnia i magnezu, które tworzą z mydłem dodawanym do wody nierozpuszczalne mydła wapniowe i magnezowe, które nie tworzą piany podczas wytrącania. Zatem w przypadku wysokiej twardości […]

Woda powoduje dolegliwości gastryczne

Dolegliwości gastryczne wskazują na skażenie mikrobiologiczne wody. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem dotyczącym jakości wody do picia sprawdza się obecność bakterii Escherichia coli oraz Enterokoków. E. coli to pałeczki okrężnicy, bakterie występujące stale w jelicie grubym człowieka, ptaków i zwierząt domowych oraz wielu dzikich zwierząt. Należą do bakterii kałowych ponieważ znajdują się w dużych ilościach w […]

Woda jest zabarwiona i mętna

Woda wodociągowa wskutek wtórnego zanieczyszczenia lub awarii wodociągowej może dopływać do odbiorców zabarwiona, z cząstkami zanieczyszczeń, piaskiem. Może to być problem stały lub pojawiający się okresowo. W przypadku wody z własnego ujęcia, tylko badania jakości wody pozwolą na ocenę źródła barwy i braku przezroczystości. Jeśli woda na początku klarowna, po kontakcie z powietrzem żółknie i […]

Woda ciepła śmierdzi, zimna nie ma zapachu

Woda ciepła śmierdzi siarkowodorem (zgniłymi jajami), ale zimna nie ma zapachu. To problem, który może spotkać zarówno użytkowników wody wodociągowej, jak i z własnego ujęcia. Ten zapach powstaje bowiem w instalacji podgrzewania wody. Związany jest z warunkami beztlenowymi lub z małą zawartością tlenu w podgrzewaczu, w którym zamontowano anodę magnezową. Proces rozpuszczania się anody, w […]