Problemy z wodą

Zbyt dużo żelaza lub manganu w wodzie

Zarówno żelazo jak i mangan są niepożądane w wodzie do picia i w tej wykorzystywanej na potrzeby gospodarcze, gdyż wywołują zarastanie sieci wodociągowych, instalacji domowych oraz armatury, a także mogą być przyczyną powstawania barwnych plam na urządzeniach sanitarnych i praniu. Pogarszają właściwości organoleptyczne wody, powodują barwę i podwyższają mętność, a przy wyższych stężeniach zmieniają również smak i zapach.  Czasem do tego zestawu dołącza siarkowodór, który nadaje wodzie specyficzny zapach (zgniłe jaja).

Rozwiązanie problemu

W zastosowaniach domowych popularną i skuteczną metodą usuwania żelaza i manganu jest zastosowanie filtrów wypełnionych odpowiednim materiałem filtracyjnym, tzw. złożami katalitycznymi, które jednocześnie utleniają rozpuszczone substancje oraz zatrzymują je na powierzchni złoża. W zależności od rodzaju złoża katalitycznego, czasem konieczne jest dla zachowania właściwości należy przeprowadzać proces ich regeneracji nadmanganianem potasu (KMnO4) – np. w przypadku filtrów do wody ze  złożem Greensand Plus. Inne złoża mogą wymagać okresowej wymiany, ale płukane są tylko wodą, np. złoże Birm.