Formularz badania wody

Prosimy o wypełnienie formularza. Im więcej informacji uzyskamy, tym bardziej szczegółowa może być oferta.

Wyniki badania jakości wody można też przesłać jako załącznik do wiadomości.

Można również załączyć zdjęcie instalacji, miejsca, gdzie wstępnie przewiduje się montaż filtrów.

Poniższe parametry odnoszą się do próbki wody i nie wyczerpują wszystkich składników wody

ParametrjednostkaNormaWartość
barwa-akceptowalna
barwamgPt/l15
mętnośćNTU1
zapach-akceptowalny
odczyn pH-6,5 - 9,5
mangan (Mn)µg/l50
żelazo (Fe)µg/l200
twardość ogólnamgCaCO3/l60 - 500
azotany (N-NO3)mg/l50
azotyny (N-NO2)mg/l0,50
jon amonowy (amoniak, N-NH4+ )mg/l0,50
przewodnośćµS/cm<2500
chlorki (Cl-)mg/l250
utlenialność / indeks nadmanganianowymgO2/l5
bakterie grupy colijtk/100ml0
Escherichia colijtk/100ml0
Enterokoki kałowe (paciorkowce kałowe)jtk/100ml0
Dodaj kolejny plik